0703

Cijena na upit

Temperaturni senzor za vanjsku upotrebu

Opis proizvoda

0703.1.A00 20 kOhm, 3 m kabela
0703.2.A00 20 kOhm, 3,3 m kabela
0703.3.A00 20 kOhm, 15 m kabela
0703.4.A00 20 kOhm, 6m kabela
0713.1.A00 2 kOhm, 3m kabela
0703.5.A00 20 kOhm, 2,5m kabel sa 6,3mm telefonskim priključkom
0703.6.A00 20 kOhm, 4 m kabela s 6,3 mm telefonskim priključkom
0703.7.A00 20 kOhm, 1 m kabel sa 6,3 mm posrebrenim telefonskim priključkom
0703.8.A00 20 kOhm, 0,2 m kabel sa ogoljenim krajem kabela